CvKB

Het College voor Klachten en Beroep voor .nl-domeinnamen (CvKB) is een onafhankelijk college waar u, als houder van een .nl-domeinnaam of als registrar voor het .nl-domein, in beroep kunt gaan tegen bepaalde beslissingen van SIDN, de registry voor .nl-domeinnamen. Tevens kunt u bij het CvKB een klacht indienen als u van mening bent dat een bestaande .nl-domeinnaam in strijd is met de openbare orde en goede zeden.