Over het CvKB

Het College voor Klachten en Beroep voor .nl-domeinnamen (CvKB) is een onafhankelijk college waar .nl-domeinnaamhouders en registrars in beroep kunnen gaan tegen bepaalde beslissingen van SIDN, de registry voor .nl-domeinnamen. Tevens kunt u bij het CvKB een klacht indienen als u van mening bent dat een bestaande .nl-domeinnaam in strijd is met de openbare orde en goede zeden. 

De basis voor de procedures ligt in de algemene voorwaarden van SIDN, te weten de:

Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders
Algemene voorwaarden voor registrars

De te volgen procedure is vastgelegd in de CvKB-regeling. Op deze website vindt u meer informatie over de zaken waarmee u bij het CvKB terecht kunt.

Samenstelling college
Op dit moment is het College voor Klachten en Beroep als volgt samengesteld:

  • prof. mr. Peter Blok, Gerechtshof Den Haag, hoogleraar Universiteit Utrecht;
  • mr. Huib Gardeniers, Net2Legal Consultants (secretaris);
  • mr. Sylvia Huydecoper, ICT-jurist, Huydecoper IT en Recht;
  • mr. Hendrik Struik, raadsheer Gerechtshof Amsterdam (voorzitter);
  • mr. Thomas de Weerd, Houthoff;
  • Dennis Wijnberg, Politie, digitaal rechercheur.

Geschiedenis van het CvKB
Het College voor Klachten en Beroep is ingesteld in 2001 en is de opvolger van het voordien bestaande College van Beroep. Dit college hield zich met name bezig met het behandelen van beroepen tegen afgewezen aanvragen voor het registreren van .nl-domeinnamen in de tijd dat niet iedereen iedere domeinnaam mocht registreren. Bij het vervallen van deze restricties heeft het nieuwe CvKB de mogelijkheid gekregen om op klacht te toetsen of geregistreerde domeinnamen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn. Dit biedt een nuance op de beleidswijziging die het mogelijk maakt dat in principe iedereen ter wereld iedere .nl-domeinnaam die hij maar kan verzinnen, mag registreren.

Daarnaast kreeg het CvKB de bevoegdheid het handelen van SIDN ten opzichte van de houders en later ook ten opzichte van de registrars in concrete gevallen te toetsen doordat deze partijen bij het CvKB van bepaalde beslissingen van SIDN in beroep kunnen. Voor SIDN is het CvKB op dat vlak de spreekwoordelijke stok achter de deur die SIDN scherp houdt zodat zij haar werk zorgvuldig blijft verrichten.