Klachtenprocedure

De klachtenprocedure doorloopt de volgende stappen:

1. Klacht indienen
De klacht moet schriftelijk (geadviseerd wordt om dit aangetekend te doen) en per e-mail bij het college worden ingediend via de volgende adressen:

Per post:   
College voor Klachten en Beroep
T.a.v. het secretariaat
Antwoordnummer 1800
6800 VR Arnhem

en

Per e-mail:    
secretariaat@cvkb.nl

2. Complete informatie
De klacht moet in ieder geval de navolgende informatie te bevatten:

  • de domeinnaam waartegen de klacht zich richt en de bijbehorende in het register opgenomen contactgegevens. Deze vindt u door de domeinnaam in te voeren via de Whois van SIDN, waarbij u een vinkje zet in het vak voor ‘Uitgebreid zoeken’;
  • naam en contactgegevens van de klager waaronder een postadres;
  • een mededeling of de klager op een zitting van het CvKB gehoord wil worden;
  • de gronden voor de klacht;
  • alle relevante stukken die naar het oordeel van de klager zijn klacht ondersteunen.

3. Overmaken verschuldigde bijdrage
Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen, dient u de voor een klacht, volgens het geldende Kostenbesluit College voor Klachten en Beroep, verschuldigde bijdrage aan SIDN over te maken. De kosten voor de behandeling van uw klacht bedragen € 50,-.

Betalingsgegevens:
Rekeningnummer 14.51.16.646 (Rabobank) t.n.v. SIDN, Arnhem

Indien u uw klacht intrekt voordat de klacht door het College voor Klachten en Beroep ter zitting is behandeld, wordt door SIDN de helft van de verschuldigde bijdrage als administratiekosten in rekening gebracht. Indien het College voor Klachten en Beroep uw klacht gegrond verklaart, wordt binnen 14 dagen na de uitspraak van het CvKB de volledige klachtenbijdrage teruggestort op uw rekening.

4. Mededelingen omtrent de behandeling
Verdere mededelingen omtrent de behandeling van de klacht, zoals zittingsdatum en datum waarop u kan worden gehoord, volgen van de secretaris van het College voor Klachten en Beroep.

5. De uitspraak
De uitspraak van het College van Beroep wordt door de secretaris aan u toegezonden. Naast dat de uitspraak bindend is voor SIDN is de uitspraak ook bindend voor u en de domeinnaamhouder. Echter ontneemt de uitspraak u beiden niet de mogelijkheid het geschil alsnog aan een Nederlandse rechter voor te leggen.

Aan bovenstaande teksten kunt u geen rechten ontlenen. Hiervoor dient u de diverse officiële regelingen te raadplegen te weten de:

Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders

CvKB-regeling

Kostenbesluit CvKB