Wat als u niet met uw klacht bij het CvKB terecht kunt?

Het aandachtsgebied van het College voor Klachten en Beroep voor .nl-domeinnamen beperkt zich tot het instellen van beroep tegen bepaalde besluiten van SIDN en klachten over domeinnamen die mogelijk in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Wanneer uw klacht of geschil anders van aard is, kunt u niet bij het CvKB terecht. Op de website van SIDN vindt u onder Geschillen en Klachten meer informatie over mogelijke andere oplossingen voor uw klacht.

Naar 'Geschillen en klachten' op www.sidn.nl