Kosten CvKB

Voor de behandeling van uw klacht of beroep bent u een bijdrage aan het CvKB verschuldigd. De kosten bedragen € 50,- per klacht of beroep.

Hierbij geldt:

  • Wanneer de appellant of klager zijn beroep of klacht intrekt voordat het beroep door het CvKB ter zitting is behandeld, wordt van het verschuldigde bedrag de helft ingehouden in verband met administratiekosten.
  • Wanneer het CvKB het beroep gegrond verklaart, wordt binnen 14 dagen na de uitspraak van het CvKB de volledige bijdrage teruggestort op de rekening van degene die de klacht of het beroep heeft ingediend.

Bekijk voor meer details het Kostenbesluit CvKB.

Download het Kostenbesluit CvKB