Ik wil in beroep

Voor een aantal van de in de Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders en de Algemene voorwaarden voor registrars geregelde onderwerpen kunt u in beroep gaan bij het College voor Klachten en Beroep.

Wanneer kan een .nl-domeinnaamhouder beroep aantekenen bij het CvKB?
De Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders geven huidige, voormalige en asprirant domeinnaamhouders de mogelijkheid om tegen een besluit van SIDN in beroep te gaan bij het CvKB bij een:

FAQ uit/inklappen

1. Door SIDN niet in behandeling genomen registratieaanvraag.

Artikel 1.5 van de Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders geeft SIDN de mogelijkheid om in bepaalde gevallen registratie-aanvragen van een bepaalde domeinnaamaanvrager niet verder in behandeling te nemen. Wanneer SIDN hiertoe besluit, dan kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan gegaan bij het CvKB.

FAQ uit/inklappen

2. Door SIDN teruggedraaide registratie of mutatie of weigering van een verzoek daartoe.

Artikel 13 van de Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders geeft SIDN de mogelijkheid om in bepaalde gevallen eenzijdig de registratie van een .nl-domeinnaam ongedaan te maken. Het artikel geeft SIDN ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen eenzijdig een mutatie (bijvoorbeeld: wijziging van de houder of de registrar) terug te draaien. Tegen een dergelijk besluit van SIDN kunt u in beroep gaan bij het CvKB. Ook tegen het door SIDN afwijzen van een verzoek tot het terugdraaien van een registratie of een mutatie staat beroep open.

FAQ uit/inklappen

3. Door SIDN ingetrokken of in gebruik beperkte domeinnamen.

Artikelen 16.1, 16.3, 16.5 en 21.4 van de Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders geven SIDN de mogelijkheid om in bepaalde gevallen het gebruik van een domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving daarvan in het register door te halen. Indien een besluit tot ontzegging en doorhaling is genomen, kunt u tegen het besluit van SIDN in beroep worden gegaan bij het CvKB.

FAQ uit/inklappen

4. Door SIDN afgewezen verzoek niet vermelding persoonsgegevens.

Artikel 23 lid 4 van de Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders geven een domeinnaamhouder of -aanvrager de mogelijkheid om bij SIDN een gemotiveerd verzoek in te dienen om bepaalde persoonsgegevens van de domeinnaamhouder of -aanvrager in het openbare deel van het register te doen vervangen door die van zijn registrar toe of af te wijzen. Meer informatie over een dergelijk verzoek vindt u hier. Wanneer SIDN afwijzend op dit verzoek beslist, kunt u, als domeinnaamhouder of –aanvrager, tegen deze beslissing in beroep gaan bij het CvKB.

Wanneer kan een registrar beroep aantekenen bij het CvKB?
De Algemene voorwaarden voor registrars geven registrars voor het .nl-domein de mogelijkheid om tegen een besluit van SIDN bij het CvKB in beroep te gaan bij een:

FAQ uit/inklappen

1. Door SIDN genomen besluit tot royement van die registrar.

Artikel 8 van de Algemene voorwaarden voor registrars geeft SIDN de mogelijkheid om in bepaalde gevallen eenzijdig de registrarovereenkomst met een registrar te beëindigen. Wanneer SIDN hiertoe besluit, dan kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij het CvKB.

Hoe kunt u beroep aantekenen?
Een beknopte beschrijving van de beroepsprocedure vindt u hier. Ook kunt u de CvKB-regeling downloaden, waarin u een volledige beschrijving van procedure vindt.

Download de CvKB-regeling

De gronden waarop u een beroep kan baseren zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van SIDN. Deze zijn beperkt. Houd u daar rekening mee voordat u een beroep indient.

U kunt dus niet voor alle geschillen bij het CvKB terecht. Wanneer uw geschil anders van aard is dan bovengenoemd, kunt u niet bij het CvKB terecht. Op de website van SIDN vindt u onder Geschillen en Klachten meer informatie over mogelijke andere oplossingen voor uw klacht.

Naar ‘Geschillen en klachten’ op www.sidn.nl

Kosten
Houd u er rekening mee dat u voor de behandeling van uw beroep een bijdrage verschuldigd bent. De verschuldigde bijdrage is € 50,-.