Ik heb een klacht

De Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders van SIDN geven een ieder die van mening is dat een bepaalde domeinnaam in strijd is met de openbare orde of goede zeden het recht om een met reden omklede klacht in te dienen bij het CvKB.  

De klachtenprocedure bij het College voor Klachten en Beroep  
Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat SIDN niet wil en niet effectief kan optreden als zedenmeester door vooraf te bepalen welke domeinnamen wel of niet geschikt zijn voor registratie. Om die reden heeft SIDN enkele jaren geleden haar ‘zwarte lijst’ opgeheven. Sindsdien controleert SIDN niet meer de naam van de bij haar geregistreerde domeinnamen. Vervolgens heeft SIDN de klachtenregeling geïntroduceerd. Deze regeling biedt u een laagdrempelige mogelijkheid om een onafhankelijk orgaan te laten toetsen of de registratie van een domeinnaam achteraf niet toch ongedaan zou moeten worden gemaakt omdat deze in strijd is met de openbare orde of goede zeden.   

Gebruik van de domeinnaam  
Inmiddels heeft SIDN vastgesteld dat de registratie van een domeinnaam zelf niet in strijd kan zijn met de openbare orde of goede zeden. Het is uiteindelijk het gebruik van de domeinnaam die hiervoor bepalend is. Zo zullen bijvoorbeeld cabaretiers de meest vreselijke beledigende kreten als domeinnaam kunnen registreren maar kunnen die toch acceptabel zijn door de manier waarop ze worden gebruikt. Vandaar dat in de regeling die per 17 maart 2010 van kracht is een koppeling is gemaakt tussen de geregistreerde naam en het gebruik van die naam.   

Klachten over content  
De CvKB-regeling is tegelijkertijd niet bedoeld om alle klachten over content (tekst en beeldmateriaal op websites) onder .nl-domeinnamen te behandelen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt ook uitdrukkelijk niet bij SIDN. De regeling is alleen bedoeld voor die gevallen dat de combinatie tussen de domeinnaam en het gebruik hiervan in strijd met de openbare orde of goede zeden is. Er moet derhalve al een kern van strijd met de openbare orde of goede zeden zijn in de betreffende naam zelf. Voor het optreden tegen onmiskenbaar strafbare of onrechtmatige inhoud van een website biedt SIDN een Notice-and-Takedown-procedure.

Naar ‘Notice-and-Take-Down-procedure’ op www.sidn.nl

Wanneer kunt u een klacht indienen bij het CvKB?
Artikel 19.6 van de Algemene voorwaarde voor .nl-domeinnaamhouders geeft eenieder die van mening is dat de registratie van een bepaalde domeinnaam door het gebruik van die naam in strijd is met de openbare orde of goede zeden het recht om een met reden omklede klacht in te dienen bij het College voor Klachten en Beroep.

Hoe dient u een klacht in?
Een beknopte beschrijving van de klachtenprocedure vindt u hier. Ook kunt u de CvKB-regeling downloaden, waarin u een volledige beschrijving van procedure vindt.

Download de CvKB-regeling

De gronden waarop u een klacht kan baseren zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders. Deze zijn beperkt. Houd u daar rekening mee voordat u een klacht indient.

U kunt dus niet voor al uw klachten terecht bij het CvKB. Wanneer uw klacht anders van aard is dan bovengenoemd, kunt u niet bij het CvKB terecht. Op de website van SIDN vindt u onder Geschillen en Klachten meer informatie over mogelijke andere oplossingen voor uw klacht.

Naar ‘Geschillen en klachten’ op www.sidn.nl

Kosten
Houd u er rekening mee dat u voor de behandeling van uw klacht een bijdrage verschuldigd bent. De verschuldigde bijdrage is € 50,-.